ROCZNE PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI

Niestety stan pandemii nie pozwala póki co na bezpieczne przeprowadzenie Walnych Zebrań, które w każdej jednostce ochotniczej straży pożarnej są najwyższym organem. Tegoroczne zebrania są dodatkowo ważne ze względu na fakt, że mają to być zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas których zostaną wybrane zarządy na kolejne pięcioletnie kadencje. Podczas corocznych zebrań sprawozdawczych jednym z głównych elementów jest przedstawienie sprawozdania z działalności za poprzedni rok. Aby przybliżyć naszą ubiegłoroczną działalność członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie, mieszkańcom oraz naszym sympatykom a także wszystkim zainteresowanym, przedstawiamy niniejsze podsumowanie.

DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZA

W 2020 roku podjęliśmy 103 interwencje. W tej liczbie zawiera się: 29 wyjazdów związanych z pożarami, 72 to miejscowe zagrożenia czyli generalnie wszystkie inne zdarzenia, których nie można zakwalifikować do kategorii pożary. 2 zgłoszenia zostały zakwalifikowane jako alarmy fałszywe. W skali powiatu to największa ilość interwencji podjęta w ubiegłym roku przez ochotniczą straż pożarną (taką samą ilość interwencji odnotowali także druhowie z jednej z osp na północy powiatu). W przypadku pożarów najwięcej interwencji związanych było z niedrożnymi przewodami kominowymi – pożary sadzy w kominie (w sezonie grzewczym) oraz wiosennym wypalaniem suchej roślinności. W kategorii miejscowe zagrożenia wciąż zdecydowanie najwięcej zdarzeń odnotowujemy na drodze wojewódzkiej nr 977 i związane są one z kolizjami lub wypadkami. Sporo interwencji związanych było także z rozlanymi substancjami ropopochodnymi, które stanowiły zagrożenie dla podróżujących tą ruchliwą trasą. W trzech przypadkach plamy tych substancji rozciągały się przez teren kilku gmin a w dwóch przypadkach także na powiat gorlicki. Znaczna część bo aż 18 interwencji w tej kategorii dotyczyła działań związanych z covid-19, które polegały na rozgłaszaniu komunikatów, transporcie środków ochrony osobistej oraz darów. 

ĆWICZENIA I SZKOLENIA 

W tym zakresie także pojawiły się pewne ograniczenia jednak w związku z pojawianiem się kolejnych nowoczesnych i specjalistycznych sprzętów oraz urządzeń, niezbędne było zapoznanie się z nimi przez naszych strażaków. Mając na uwadze sprawne i bezpieczne używanie zakupionego sprzętu przeprowadziliśmy wewnętrzne szkolenia z zakresu sprawiania i użytkowania m.in. agregatu prądotwórczego, zapór przeciwpowodziowych, pneumatycznego namiotu ratowniczego wraz z osprzętem czy opryskiwacza spalinowego.

POZYSKANY SPRZĘT

Dzięki środkom pozyskanym na podstawie składanych przez nas wniosków i w ramach otrzymanych dotacji udało się nam w ub. roku pozyskać/zakupić: aparaty ochrony dróg oddechowych, agregat prądotwórczy (Fundacja Orlen, środki własne), hełm strażacki, pasy strażackie z zatrzaśnikami (KG PSP, środki własne), piła spalinowa na wysięgniku (KG PSP i Starostwo Powiatowe), narzędzia akumulatorowe (Starostwo Powiatowe, środki własne), zapory przeciwpowodziowe, ubrania specjalne, obuwie strażackie skórzane, obuwie strażackie gumowe, wkładki do butów, płaszcze przeciwdeszczowe, latarki i węże tłoczne (Województwo Małopolskie, Gmina Tuchów). 

PRACE GOSPODARCZE I REMONTOWE

Najważniejszą i największą inwestycją remontową przeprowadzoną w 2020 roku była wymiana posadzki w boksach garażowych naszej remizy, o której pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Wśród mniejszych ale również niezbędnych prac wymienić należy malowanie ścian w garażach czy dokończenie prac przy bramie wjazdowej na plac wewnętrzny. Powyższe prace sfinansowane zostały ze środków własnych i dzięki wsparciu: Województwa Małopolskiego, Komendanta Głównego PSP, Rady Osiedlowej Tuchów Lewobrzeżny, Rady Osiedlowej Tuchów Prawobrzeżny i Gminy Tuchów. Z całorocznych prac wymienić należy także bieżące utrzymanie w sprawności sprzętu ratowniczego oraz dbanie o porządek i czystość wokół budynków, ogrzewanie pomieszczeń, regularne koszenie trawy czy odśnieżanie.

PRACE SPOŁECZNE

W ubiegłym roku podjęliśmy się zadania odnowienia otoczenia figury naszego patrona św. Floriana, z wyglądu której jako strażacy naprawdę możemy być dumni. Niemożliwość świętowania Dnia Strażaka sprawiła, że pojawiła się wśród nas inicjatywa oczyszczenia i odmalowania ogrodzenia figury oraz wymiana i uzupełnienie ozdobnych kamieni wokół zabytkowego pomnika.   

DZIAŁALNOŚĆ INNA 

W tym zakresie tradycyjne i coroczne imprezy tj. pikniki, festyny czy pokazy zostały ograniczone, jednak styczniowy Orszak Trzech Króli (6.01) udało się zorganizować jeszcze przed pandemią. Podobnie było z gminnymi (23.02) i powiatowymi (1.03) Halowymi Młodzieżowymi Zawodami Sportowo – Pożarniczymi oraz środowiskowymi i gminnymi eliminacjami OTWP. Imprezy, w których także wnieśliśmy swój wkład to: piknik ekologiczny z okazji otwarcia „Skałki” (26.07), Bajkowa Parada (1.06) oraz Bajkowy Przejazd Mikołajkowy (6.12). Imprezy te, pomimo pandemii a w przypadku tych dwóch ostatnich to w zasadzie „dzięki pandemii”, odbyły się w Tuchowie po raz pierwszy. Nie zabrakło także naszych strażaków podczas uroczystości na tuchowskim rynku w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego (1.08), wodowania parowozu pociągu retro (4.10) na tuchowskim dworcu kolejowym. W tym trudnym i bardzo ograniczającym społeczną działalność okresie nie zapomnieliśmy jednak o naszych tradycyjnych inicjatywach, które wpisały się w kalendarz tuchowskich wydarzeń a były to: „Sianko na stół wigilijny” czy akcja podczas której nasi mieszkańcy mogli otrzymać nasz strażacki kalendarz. Czymś co pojawiło się spontanicznie ale też przyniosło nam ogromną satysfakcję był społeczny odbiór inicjatywy udekorowania światełkami i ustawienia na tuchowskim rynku naszej drabiny, która ze względu na swój stan techniczny od dwóch lat wycofana była z podziału bojowego i użytkowania.

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA

Wykorzystując nasz profil FB oraz stronę internetową apelowaliśmy i włączaliśmy się w akcje społeczne na naszym lokalnym podwórku i nie tylko, gdyż część z tych apeli tj. spoty w ramach akcji „Zostań w domu” czy „Nie kłam ratownika” osiągały zasięgi większe niźli tylko gminne. Od czasu do czasu internauci mogli także przeczytać krótsze lub dłuższe felietony, dzięki którym w dosadny a czasami także emocjonalny sposób próbowaliśmy dotrzeć z naszym przekazem.  

POMOC I WSPARCIE 

Udział w akcjach typu „chalenge” stał się także naszym udziałem w ubiegłym roku i poza wykonaniem zadań oraz ćwiczeń włączaliśmy się finansowo w pomoc tym, którzy tej pomocy akurat potrzebowali. W ten sposób wsparliśmy m.in. druha z OSP w Buchcicach, który w styczniu stracił w pożarze domu dorobek swojego życia, włączyliśmy się wpłacając pieniądze w ramach akcji zakupu respiratorów dla Centrum Zdrowia Tuchów, wsparliśmy Piotra w ramach akcji „zakręć dla Piotrka” oraz przekazaliśmy środki na leczenie Leonka. W tym ostatnim przypadku udało się nam zrobić coś jeszcze i dzięki wielkiemu sercu, które od września regularnie wypełnia się zakrętkami, wykonanemu przez firmę UPM z Tuchowa i ustawionemu obok tuchowskiego amfiteatru, wspólnie z naszymi mieszkańcami walczymy z czasem i o zdrowie Leonka. 

PODSUMOWANIE

Mamy nadzieję, że udało się nam w skrócie przedstawić naszą ubiegłoroczną działalność. Jak widać z powyższego podsumowania, pomimo ubiegłorocznych ograniczeń, obostrzeń i trudności związanych z pandemią cały czas działamy, pracujemy i staramy się poprawiać warunki BHP oraz lokalowe, podnosić swoje umiejętności, pozyskiwać środki i dzięki nim kupować sprzęt ratowniczy. To wszystko co udaje się nam zrobić, kupić i pozyskać ostatecznie wpływa na jakość tego co w naszej działalności było i jest priorytetem czyli działalności ratowniczej. W realizacji naszych planów i zamierzeń mogliśmy liczyć na wiele osób i instytucji dlatego też władzom samorządowym poszczególnych szczebli, PSP, ZOSP, firmom i instytucjom a także wszystkim mieszkańcom Tuchowa i całej gminy oraz naszym sympatykom i przyjaciołom, z którymi w ubiegłym roku przyszło nam współpracować i spotykać się na różnych płaszczyznach serdecznie dziękujemy za okazywane wsparcie i życzliwość.

Wszystkich, którzy mają ochotę na bieżąco śledzić naszą działalność zapraszamy na naszą stronę internetową www.osptuchow.pl oraz profil FB OSP KSRG Tuchów.
Comments are Closed