MDP

Realizując ustawowy obowiązek, z dniem 15.02.2024r., Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie, podjął uchwałę o wprowadzenia Standardów Ochrony MałoletnichSTANDARDY OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY DDP I MDP OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TUCHOWIE.