STRAŻACY POMAGAJĄ SENIOROM

W ubiegłym tygodniu ruszyła ogólnopolska akcja szczepienia seniorów przeciwko SARS-CoV-2. Konkretne zadania w sprawnym przeprowadzeniu akcji otrzymały władze samorządowe, na które nałożony został obowiązek zorganizowania transportu dla osób, które kwalifikują się do jednej z dwóch grup. Wspólnie z tuchowskim samorządem działania związane z transportem seniorów prowadzą tuchowscy strażacy we współpracy z pracownikami tuchowskiego Domu Kultury, którzy posiadają samochód przystosowany to transportu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach).Na terenie naszej gminy mamy zlokalizowane trzy podmioty lecznicze wykonujące szczepienia a są to dwie tuchowskie placówki tj. Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. oraz Salubris a także INMED z Siedlisk, do których trafiają seniorzy. Do skorzystania z transportu przygotowanego przez samorządy upoważnione są osoby spełniające jedno z dwóch kryteriów. Pierwsza grupa seniorów to osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, druga natomiast to osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepień.

Tylko we środę (3.02), nasi strażacy wykonali trzy takie transporty z czego jeden do punktu w Siedliskach i dwa do CZT. Nasze zadania polegały na pomocy w przejściu z domu do pojazdu a także przejściu lub przejechaniu na wózku inwalidzkim do punktu szczepień w poszczególnych placówkach medycznych. W celu bezpiecznego i sprawnego transportu osób do i z pojazdu wykorzystywaliśmy m.in. stały balkonik rehabilitacyjny, transportowe krzesło ewakuacyjne i wózki inwalidzkie. Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez GIS i KG PSP zarówno ratownicy, jaki i osoby transportowane zabezpieczeni byli maseczkami i rękawiczkami a przed rozpoczęciem transportu strażacy dokonywali pomiaru temperatury przy użyciu bezdotykowego termometru laserowego. Po zakończeniu każdego z transportów pojazdy były poddawane dezynfekcji. Nasze środowe działania rozpoczęliśmy o godzinie 16:09 a ostatni z transportów zakończyliśmy tuż przed godziną 20. Do transportu osób wykorzystaliśmy samochody SLRr: Citroen Berlingo i Ford Transit a w działaniach uczestniczyło łącznie 4 ratowników. W sumie z naszej pomocy skorzystało 4 osoby z grupy 80+.
Comments are Closed