NOWY SPRZĘT – NOWE MOŻLIWOŚCI

Z bardzo niesprzyjającą pogodą zbiegł się termin naszej dzisiejszej zbiórki członków jednostki operacyjno-technicznej. Dodatkowo tuż przed jej rozpoczęciem w naszej remizie rozległ się dźwięk syreny alarmowej, która oznaczała, że rozpoczęcie zbiórki się opóźni ale o samej interwencji w kolejnym wpisie, bo w tym chcemy troszkę więcej o samej zbiórce.

Kilka dni temu pisaliśmy o przekazaniu sprzętu zakupionego ze środków Województwa Małopolskiego oraz budżetu Gminy Tuchów. Jednak podstawową zasadą odpowiedniego i skutecznego wykorzystania sprzętu jest m.in. jego poznanie oraz znajomość zasad działania.

Dlatego właśnie podczas dzisiejszej zbiórki zaprezentowana została oraz omówiona zasada obsługi trapezowych zapór przeciwpowodziowych, które mogą być wykorzystane podczas działań. Dotychczas, na wyposażeniu gminnego magazynu przeciwpowodziowego znajdowały się rękawy o przekroju walca, które w terenie wymagały odpowiedniego zabezpieczenia tj. podparcia za pomocą worków z piaskiem lub ziemi. W przypadku zapór trapezowych ich kształt oraz dodatkowy fartuch ułatwiają zachowanie stabilności. Dodatkową zaletą tego typu zapór jest fakt, że osiągnięcie takiej wysokości przy zaporach starego typu wymagało ułożenia i zalania wodą kilku sztuk zapór. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne, dzisiejsze szkolenie przeprowadziliśmy w boksie garażowym i zamiast wody użyliśmy powietrza, które wtłoczyliśmy pompując zaporę. Jak się ostatecznie okazało rozwiązanie to sprawiło, że spokojnie można było pokazać i omówić konstrukcję i funkcjonalność zapory a wartością dodaną był brak konieczności wylewania wody, płukania i suszenia zapory po zakończeniu szkolenia czyli ostatecznie mniejszy bałagan. Miejmy nadzieję, że w naszej działalności ratowniczej będziemy musieli wykorzystywać posiadane dotychczas jak i te zakupione niedawno zapory jedynie podczas ćwiczeń. Na naszym profilu OSP KSRG Tuchów prezentujemy film przybliżający funkcjonalność zakupionych przez urząd miejski w Tuchowie zapór.
Comments are Closed