FLORIANY 2020 – TUCHOWSCY STRAŻACY Z NOMINACJĄ

W związku z wybuchem pandemii koronawirusa, w 2020 roku wstrzymano prace kapituły nad rozstrzygnięciem IV edycji ogólnopolskiego konkursu „FLORIANY”. W kwietniu br. kapituła powróciła do prac nad wyborem najlepszych inicjatyw, które w liczbie 202 zgłoszono do konkursu i ogłosiła nominacje. Ostatecznie wybrano i nominowano do statuetek 28 inicjatyw, w tym akcję przeprowadzoną przez naszą jednostkę. 
W IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów akcja prewencyjna pn. „Czujka tlenku węgla na straży bezpieczeństwa mieszkańców gminy Tuchów” przygotowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Tuchowie, wspólnie z Urzędem Miejskim i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuchowie została wyróżniona i nominowana w kategorii „Ekologia i ochrona środowiska.”

Akcja, której inicjatorem była OSP w Tuchowie została przeprowadzona w dniach 5, 6 oraz 9 grudnia 2019 r..  Dziesięć urządzeń zostało sfinansowanych w ramach dofinansowania otrzymanego przez OSP w Tuchowie z programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji- „5000+”. Pieniądze mogły zostać przeznaczone m.in na wyposażenie remiz strażackich, zakup umundurowania czy sprzętu, ale tym razem OSP w Tuchowie postanowiła z części z nich sfinansować zakup właśnie takich czujników. Dziesięć kolejnych identycznych urządzeń zostało zakupionych z funduszy programu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE 14IP PL 021, w ramach którego Gmina Tuchów zatrudnia Ekodoradcę. Dodatkowo przekazano mieszkańcom żarówki led oraz perlatory pozwające na oszczędność wody.

W skład kapituły oceniającej zgłoszone inicjatywy weszli:

  • prezes ZG ZOSP RP – Waldemar Pawlak,
  • wybitny sportowiec i organizator Tour de Pologne – Czesław Lang,
  • gen. bryg. w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz,
  • prof. Władysław Tabasz,
  • prof. Artur Krajewski,
  • twórca Telewizji Kino Polska, projektów KinoRP oraz „Kino za rogiem” Grzegorz Molewski,
  • prezydent Pracodawców RP dr Andrzej Malinowski,
  • naczelna „Strażaka” Dorota Pardecka.

Galę, podczas której poznamy zwycięzców w poszczególnych kategoriach, zaplanowano na wrzesień 2021 roku, której formę również określono jako „nietypową”.
Comments are Closed