KOLEJNY POJAZD POŻARNICZY ZASILIŁ STRAŻACKI TABOR

31 października br. odbył się odbiór lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego z napędem 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono dostawcę pojazdu, którym okazała się firma IPS „STRAŻAK SAM S.C.” A.Łączyński, A.Tyjeński z siedzibą w Ciechanowie.

Zaoferowany przez firmę pojazd to: ISUZU D-MAX ATFS, w którym zamontowano oświetlenie uprzywilejowania (świetlne i dźwiękowe), wykonano oklejenie numerami operacyjnymi oraz napisami STRAŻ, a także zamontowano hak holowniczy i zabudowę hardtop przestrzeni sprzętowej.

Całkowita wartość samochodu to 215 000,00 złotych, a montaż finansowy składał się ze środków:

– 100 610,40 zł  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak”,

– 20 000,00 zł Województwo Małopolskie w ramach Konkursu “Małopolskie OSP 2022”,

– 94 389,60 zł Gmina Tuchów.

Zakupione ISUZU to pierwszy tego typu samochód w taborze pojazdów pożarniczych, z których korzystają strażacy ochotnicy z terenu gminy Tuchów. Mając na uwadze ukształtowanie terenu, rodzaj podejmowanych interwencji oraz jak pokazały interwencje w ostatnich latach, gdy strażacy ze względu na utrudniony dojazd na miejsce zdarzenia, musieli prosić o pomoc prywatne osoby posiadające tego typu pojazdy, lekki samochód z napędem 4×4 był strażakom bardzo potrzebny.

Sprawna realizacja zadania, o którym piszę powyżej nie byłaby możliwa, gdyby nie ogromne zaangażowanie pracowników Urzędu Miejskiego w Tuchowie a w szczególności pań: Karoliny Kuś i Joanny Kilian, które w znaczący sposób pomogły przebrnąć przez żmudną procedurę przetargową zakupu pojazdu, za co serdecznie dziękuję.

Słowa podziękowania kieruję również do panów Kazimierza Koprowskiego – prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Wojciecha Skrucha – wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego za wspieranie starań Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie oraz Gminy Tuchów, zmierzających do zakupu pojazdu.

Szczególne podziękowania kieruję do burmistrza Tuchowa Magdaleny Marszałek oraz radnych Rady Miejskiej w Tuchowie, którzy mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców gminy Tuchów dostrzegli zasadność i celowość tego zakupu oraz wyasygnowali ww. kwotę.

Autor tekstu: Łukasz Giemza
Comments are Closed