ORLEN DLA STRAŻAKÓW

28 grudnia udało się nam sfinalizować zakup dwóch skafandrów do pracy w wodzie i na lodzie. Sprzęt udało się pozyskać w znacznej mierze dzięki przyznanemu dofinansowaniu z Fundacji ORLEN

Bezpośrednimi odbiorcami zadania realizowanego w ramach programu „ORLEN dla Strażaków” są strażacy ratownicy OSP w Tuchowie, ale także, pośrednio, strażacy z terenu gminy Tuchów oraz mieszkańcy naszej gminy. W związku z tym, że tuchowska jednostka włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz powstałego w 2022 roku Plutonu Zaopatrzenia Wodnego, zakupiony sprzęt będzie mógł być wykorzystywany również podczas podejmowanych interwencji na terenie Powiatu Tarnowskiego oraz Województwa Małopolskiego.

Zakupione skafandry uzupełniły braki tego typu sprzętu w naszej jednostce. Sprzęt ten umożliwi tuchowskim ratownikom skuteczniejsze i przede wszystkim bezpieczniejsze prowadzenie działań i udzielanie pomocy przy zdarzeniach związanych z cyklicznym wylewaniem rzeki Białej, ratowniczych prowadzonych na usytuowanych w Gminie Tuchów zbiornikach wodnych oraz w ramach ww. Plutonu Zaopatrzenia Wodnego.

Nasza jednostka znalazła się wśród grona 375 beneficjentów tegorocznej edycji programu ORLEN DLA STRAŻAKÓW.

Jeszcze raz, serdecznie dziękujemy radnemu Rady Miejskiej w Tuchowie – Panu Mateuszowi Janiczkowi, który kolejny raz wsparł nasze starania o pozyskanie środków na zakup sprzętu ratowniczego.
Comments are Closed