OSP Tuchów ze wsparciem WFOŚ na zakup sprzętu w 2023 roku.

16 maja 2023 roku, w Dębnie, uczestniczyliśmy w uroczystym wręczeniu promes dla jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego.

Uroczystego ich przekazania dokonał prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dr Kazimierz Koprowski, któremu towarzyszył I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Łącznie promesy odebrali przedstawiciele 85 Ochotniczych Straży Pożarnych działających w Małopolsce.

Dofinansowanie jakie otrzymaliśmy, przyznane zostało w ramach programu „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

Pozyskane w ten sposób fundusze – łącznie 8 847,36 zł – pomoże nam w zakupie 6 szt., dwuczęściowych ubrań specjalnych oraz 6 szt. hełmów.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, dzięki którym udało się pozyskać środki finansowe na ww. elementy umundurowania.
Comments are Closed