KOLEJNA CZĘŚĆ PRAC REMONTOWYCH ZA NAMI

15 stycznia br. minął termin składania sprawozdań z realizacji zadań w ramach programu „Remizy 2020” przeprowadzonego po raz kolejny przez Województwo Małopolskie. Na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Tuchów na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków technicznych oraz funkcjonalności boksów garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie”, do naszej gminy a za jej pośrednictwem do tuchowskich strażaków trafiła kwota 17 500,00 złotych.

Aby zapewnić możliwość funkcjonowania jednostki i nie uniemożliwiać jej działalności ratowniczej prace zostały podzielone na dwa etapy tj.

 • etap I – wykonanie prac w boksach garażowych nr 1 i 2 /licząc od strony wschodniej budynku/,
 • etap II – wykonanie prac w boksach garażowych nr 3 /licząc od strony wschodniej budynku/.

Zakres zrealizowanych prac to:

 • skucie starej posadzki betonowej,
 • wybranie ziemi, wywiezienie materiałów z rozbiórki,
 • wyburzenie starego kanału technicznego wraz z posadzką /dot. garażu nr 2 i 3/,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego zagęszczona mechanicznie,
 • wylanie chudego betonu,
 • wykonanie posadzki betonowej, przemysłowej, zacieranej,
 • wykonanie nowego kanału (w miejsce dotychczasowego) wraz z płytą fundamentową – ściany z pustaka szalunkowego zalanego mieszanką betonową zakończone wieńcem żelbetowym /dot. garażu nr 3/,
 • obsadzenie kątownika pod montaż desek do zakrycia kanału /dot. garażu nr 3/,
 • montaż cieku liniowego wraz z wpięciem do kanalizacji /dot. garażu nr 3/,
 • montaż studzienki w kanale /dot. garażu nr 3/,
 • wykonanie instalacji elektrycznej (24V) tj. gniazda elektrycznego oraz 6 punktów świetlnych (bez lamp) w kanale /dot. garażu nr 3/.

Całkowity koszt zrealizowanego zadania to 67 650,00 złotych i zgodnie z naszą obietnicą remont nie uszczuplił w żaden sposób budżetu gminnego a koszty remontu zostały pokryte ze środków:

 • Województwa Małopolskiego – 17 500,00 złotych,
 • Komendanta Głównego PSP – 25 500,00 złotych,
 • środków własnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie – 24 650,00 złotych.

Do wykonania pozostały jeszcze prace nie objęte wnioskiem i te, które ze względu na koszty oraz wymagania technologiczne planujemy zrealizować w bieżącym roku.

 
Comments are Closed