DRZEWO NA CHODNIKU I JEZDNI /foto/

Przewrócenie się drzewa na chodnik i jezdnię obok budynku wielorodzinnego przy skrzyżowaniu ulic Reymonta i Grochmala, było powodem naszej dzisiejszej interwencji. W wyniku zdarzenia zarówno chodnik jak i jezdnia zostały zablokowane dla ruchu pieszego i kołowego.


Do zdarzenia we wtorkowe (16.03) popołudnie wyjechaliśmy o godzinie 12:12 samochodem GBARt (Man). Działania, które trwały niespełna dwa kwadranse polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pocięciu drzewa na kawałki oraz usunięciu ich na pobocze a następnie uprzątnięciu resztek z chodnika i jezdni. Przyczyną wywrócenia się drzewa było uszkodzenie systemu korzeniowego w wyniku postępujących procesów gnilnych.
Comments are Closed