PRACE W BOKSACH GARAŻOWYCH ZOSTANĄ DOKOŃCZONE

Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr XLIII/603/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Wśród gmin, które otrzymały wsparcie znalazła się Gmina Tuchów, która otrzymała kwotę 15 000,00 złotych.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac, które będą polegały na dokończeniu prac modernizacyjnych, tj. wykonaniu posadzki z żywicy epoksydowej w boksach garażowych remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie. Brakującą kwotę stanowi dotacja w kwocie 10 000,00 złotych otrzymana przez OSP w Tuchowie ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie oraz środki własne jednostki a całkowity koszt zaplanowanych prac to 33 699,00 złotych. Realizacja prac sprawi, że uda się wykonać ostatni z etapów prowadzonej przez tuchowskich strażaków modernizacji boksów garażowych. Prace, podzielone na kolejne etapy, prowadzone były sukcesywnie od 2015 roku.

Serdecznie dziękujemy władzom Starostwa Powiatowego i Województwa Małopolskiego za dostrzeżenie naszych potrzeb i okazane wsparcie.
Comments are Closed