KOLEJNY ETAP MODERNIZACJI BOKSÓW GARAŻOWYCH W TUCHOWSKIEJ REMIZIE

Kilka lat temu rozpoczęliśmy prace związane z modernizacją pomieszczeń socjalnych, warsztatowych i boksów garażowych w naszej remizie. W międzyczasie udało się nam dokonać także modernizacji instalacji elektrycznej a także centralnego ogrzewania w całym obiekcie, w tym wymianę pieców węglowych na nowoczesny i ekologiczny piec na pellet. Ze względu na duże koszty kolejnych inwestycji, prace te postanowiliśmy podzielić na etapy. Dzięki pozyskiwanym środkom oraz gromadzonym sukcesywnie oszczędnościom zaplanowane prace udawało się realizować. Przed nami ostatni ale bardzo ważny etap prac tj. wymiana starej i mocno zniszczonej, posadzki w boksach garażowych, której stan nie zapewnia odpowiedniego bezpieczeństwa dla osób z niej korzystających. Dzięki wsparciu uzyskanemu za pośrednictwem Gminy Tuchów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 17 500,00 złotych a także dotacji (z racji przynależności naszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) otrzymanej od komendanta głównego PSP w wysokości 25 500,00 złotych, już za kilka tygodni planujemy rozpoczęcie tego zadania. Szacowany całkowity koszt inwestycji to ok. 70 000,00 złotych. Prace będą wymagały pewnego przeorganizowania naszej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem ratowniczej, jednak działalność ta nie zostanie zakłócona w sposób uniemożliwiający jej prowadzenie. Jak obecnie wygląda wyeksploatowana przez dobre kilkadziesiąt lat posadzka przedstawiamy na zdjęciach poniżej a o efektach prac poinformujemy po ich zakończeniu.
Comments are Closed