WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WSPARŁO STRAŻAKÓW Z GMINY TUCHÓW

Od odegrania hymnu ZOSP RP „Rycerze Floriana” rozpoczęła się w piątkowe (7.08) popołudnie na płycie tuchowskiego rynku wyjątkowa uroczystość, w której udział wzięli: poseł na sejm RP Wiesław Krajewski, radni sejmiku województwa małopolskiego Anna Mikosz i Wojciech Skruch, burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek, zastępca burmistrza Tuchowa Wiktor Chrzanowski, członek zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce druh Łukasz Giemza, członek zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Tarnowie a zarazem prezes zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Tuchowie Mieczysław Kras a także przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Tuchów.

Ubiegłoroczne działania ratownicze prowadzone przez strażaków a związane z powodzią, która w maju nawiedziła m.in. Tuchów sprawiły, że uszkodzeniu uległa część sprzętu będącego na wyposażeniu poszczególnych jednostek. W ramach wsparcia Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył ponad 1 mln złotych na zapewnienie gotowości bojowej małopolskich jednostek, których sprzęt został wyeksploatowany podczas prowadzonych działań. Umundurowanie specjalne oraz sprzęt ratowniczy zostały zakupione w ramach zadania pn. „Odbudowa potencjału ratowniczego – zakup elementów umundurowania oraz sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Tuchów, uszkodzonych podczas powodzi w 2019 roku”. Całkowita wartość zadania wyniosła 32 275,20 złotych z czego dofinansowanie otrzymane od Województwa Małopolskiego wyniosło 29 423,00 złote. Za powyższą kwotę Gmina Tuchów zakupiła: mobilne zapory przeciwpowodziowe, ubrania specjalne, obuwie strażackie, płaszcze przeciwdeszczowe, wkładki do butów, rękawice, węże pożarnicze a także latarki. Ww. sprzęt trafił do jednostek, które zgłosiły takie zapotrzebowanie tj. z Burzyna, Dąbrówki Tuchowskiej, Karwodrzy, Łowczowa, Mesznej Opackiej, Piotrkowic, Siedlisk i Tuchowa.

Gospodarz uroczystości czyli burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek na ręce radnych wojewódzkich przekazała okolicznościowe podziękowania dla władz Województwa Małopolskiego za udzielone wsparcie w realizacji zadania a także, gratulując wyróżnionym i odznaczonym, złożyła podziękowania wszystkim strażakom z terenu gminy Tuchów za dotychczasową działalność.

Przekazania sprzętu dokonali: poseł na sejm RP Wiesław Krajewski oraz radni sejmiku województwa małopolskiego Anna Mikosz i Wojciech Skruch, którzy w krótkich przemówieniach gratulowali odznaczonym druhnom i druhom a także podziękowali im za pełnioną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Uroczystość odbyła się z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarnego.
Comments are Closed