KONIEC PEWNEGO ETAPU

Szanowni Mieszkańcy Tuchowa oraz Gminy Tuchów
Już w najbliższą niedzielę, tj. 5 września 2021 roku odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie. Wydarzenie to oznacza również, że dobiega końca druga kadencja i 10-cioletni okres działalności zarządu, w którym mieliśmy zaszczyt pełnić funkcję prezesa oraz naczelnika jednostki. Zgodnie z deklaracją złożoną przez nas podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego w 2020 roku, koniec kadencji oznacza, w tym momencie, również koniec naszej działalności w zarządzie jednostki.

Przez ostatnią dekadę, wspólnie z członkami zarządu oraz pozostałymi członkami jednostki podjęliśmy się niełatwego zadania polegającego na zmianie postrzegania tuchowskich strażaków ochotników przez mieszkańców Tuchowa i całej gminy.

Nasze inicjatywy, akcje i działania, które przez ostatnie 10 lat udało się nam przeprowadzić spotykały się bardzo często z pozytywnym odbiorem nie tylko na naszym lokalnym podwórku, ale niejednokrotnie były zauważane poza granicami naszej gminy. W ten sposób mieliśmy ogromny zaszczyt i mogliśmy, jako Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie, reprezentować gminę Tuchów poza jej granicami.

Pozyskiwane z różnych źródeł środki staraliśmy się pomnażać i przeznaczać w taki sposób aby ostatecznie spożytkować je na zakup i modernizację sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności ratowniczej, która zawsze była dla nas priorytetem. Podobny cel przyświecał nam przy planowaniu i przeprowadzaniu remontów i modernizacji naszej remizy i Domu Strażaka.

Praca z dziećmi i młodzieżą sprawiły, że w kolejnych latach cieszyliśmy się kolejnymi osobami, które stając się pełnoletnimi zasilały szeregi jednostki operacyjno-technicznej i mogły uczestniczyć w działaniach ratowniczych.

Współpracując z samorządem, Domem Kultury w Tuchowie, szkołami, radami osiedlowymi, parafiami, firmami i najróżniejszymi instytucjami działającymi na terenie naszej gminy w pełni czuliśmy się częścią społeczności lokalnej naszej gminy, dlatego w tym miejscu składamy serdeczne podziękowania przedstawicielom ww. instytucji za tą owocną współpracę i pomoc.

W sposób szczególny dziękujemy Wszystkim Mieszkańcom Tuchowa oraz gminy Tuchów za wszelkie wyrazy sympatii, dobre słowa i okazywane wsparcie czy to przy okazji spotkań podczas rozprowadzania kalendarzy, czy na tuchowskim rynku w ramach akcji „Sianko na stół wigilijny” czy każdych innych okolicznościach. Wszelkie tego typu gesty i słowa były dla nas powodem do ogromnej satysfakcji z pełnionej służby a jednocześnie stanowiły ogromną zachętę i mobilizację do kolejnych działań.

Za ostatnie 10 lat współpracy chcielibyśmy także podziękować Druhnom i Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie, bez pomocy których wielu planów i projektów nie udałoby się zrealizować i przeprowadzić.

Z wyrazami szacunku
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie – druh Łukasz Giemza
Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie – druh Grzegorz Wąs
Comments are Closed