ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY …

W niedzielne (5.09) przedpołudnie, w sali widowiskowej tuchowskiego Domu Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie. W trakcie zebrania podsumowaliśmy 2020 rok i zatwierdziliśmy plan działalności na rok bieżący. Jak się jednak wydaje najważniejszym punktem dzisiejszych obrad były wybory zarządu, który w kadencji 2021 – 2025 będzie kierował tuchowską jednostką.

W zebraniu udział wzięli: przedstawiciel komendanta miejskiego PSP w Tarnowie mł. bryg. Marcin Opioła, przewodniczący komisji rewizyjnej ZOP ZOSP RP w Tarnowie i członek honorowy naszej jednostki druh Andrzej Witek, członek ZOP ZOSP RP w Tarnowie oraz prezes ZOG ZOSP RP w Tuchowie druh Mieczysław Kras, burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek, zastępca burmistrza Tuchowa a zarazem wiceprezes ZOG ZOSP RP w Tuchowie Wiktor Chrzanowski, przewodniczący rady miejskiej w Tuchowie Stanisław Obrzut, przewodniczący rady osiedlowej w Tuchowie, Tuchów lewobrzeżny Paweł Jantoń, członkowie MDP oraz druhny i druhowie – członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie. 

Otwarcia zebrania dokonał prezes druh Łukasz Giemza a następnie obecni uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłych druhów, którzy od ostatniego zebrania opuścili nasze szeregi.

Następnie nowo przyjęci członkowie otrzymali legitymacje, które wręczyli prezes i naczelnik jednostki.

Po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze przewodniczącego zebrania oraz protokolanta a także członków komisji niezbędnych do sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia zebrania nastąpił bardzo miły punkt obrad czyli wręczenie oznaczeń i wyróżnień. 

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został druh Grzegorz Wąs. Brązową Odznakę Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza otrzymali: Antoni Bakuliński, Piotr Bakuliński, Kacper Boratyński, Adam Chwistek, Filip Hudyka, Jakub Jantoń, Karol Jantoń, Julia Piątek, Natalia Piątek, Norbert Poreba, Oliwia Poręba i Patryk Wąs. Specjalne podziękowania, m.in. od członków jednostki,  burmistrza Tuchowa, przewodniczącego rady miejskiej w Tuchowie oraz komendanta miejskiego PSP w Tarnowie trafiły również do ustępujących prezesa i naczelnika jednostki – druhów Łukasza Giemzy i Grzegorza Wąsa. Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej otrzymali także pamiątkowe statuetki z rąk prezesa jako podziękowanie za współpracę w trakcie kadencji 2016 – 2020.   

Po tym miłym akcencie uczestnicy zebrania wysłuchali i obejrzeli prezentacje sprawozdań za 2020 rok i okres od 2011 do 2020 roku oraz plan działalności na rok bieżący. Skarbnik jednostki Agnieszka Aksamit przedstawiła sprawozdanie finansowe i plan na kolejny rok a druh Jacek Oleksowicz odczytał sprawozdanie komisji rewizyjnej. 

W dyskusji nad sprawozdaniami i planami głos zabrali zaproszeni goście a tuż po tym punkcie podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy.  

Kolejnym punktem, zgodnie z przyjętym na początku zebrania porządkiem obrad, były wyboru zarządu i komisji rewizyjnej. Ostatecznie, po ukonstytuowaniu się wybranych osób, skład zarządu kadencji 2021-2025 przedstawia się następująco: 
– PREZES – Stanuch Maciej,
– WICEPREZES – Wójcik Piotr, 
– WICEPREZES-NACZELNIK – Boratyński Maciej,
– ZASTĘPCA NACZELNIKA – Sosnowski Michał, 
– SKARBNIK – Aksamit Agnieszka, 
– SEKRETARZ – Gąsior Monika, 
– GOSPODARZ – Wąs Włodzimierz, 
– KRONIKARZ – Sajdak Wiktor, 
– CZŁONEK – Wąs Mateusz. 

Komisja rewizyjna ukonstytuowała się następująco: 
– PRZEWODNICZĄCY – Oleksowicz Jacek, 
– ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Moździerz Andrzej, 
– CZŁONEK – Janas Dariusz. 

Kolejne wybory dotyczyły wskazania przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tuchowie, którymi zostali: Maciej Stanuch, Maciej Boratyński, Łukasz Giemza oraz przedstawicieli na Zjazd Gminny w osobach: Agnieszki Aksamit, Jacka Oleksowicza i Grzegorza Wąsa.

Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków oraz podjęcie uchwał było przedostatnim punktem porządku obrad, po którym nastąpiło zakończenie zebrania. 
Comments are Closed