ZMIANA NA STANOWISKU PREZESA OSP TUCHÓW

Informujemy, iż dnia 10 września 2021r., z przyczyn osobistych, druh Maciej Stanuch złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa OSP w Tuchowie.

Od tego momentu, funkcję tę w naszej jednostce pełni druh Wiktor Sajdak. Druh Maciej, objął funkcję Członka Zarządu.
Comments are Closed