ZAWODY KRAJOWE Z TUCHOWSKIM AKCENTEM

W ramach przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych w dniach 27-28.08.2021 r w Koninie odbędą się zawody sportowo-pożarnicze wg regulaminu CTIF. Zawody te będą jednocześnie eliminacjami ogólnopolskimi do Olimpiady Strażackiej CTIF planowanej w lipcu 2022 roku w Słowenii.

Chociaż nie doczekaliśmy się jeszcze naszych gminnych reprezentantów wśród drużyn startujących na szczeblu krajowym w zawodach sportowo-pożarniczych, to jednak tuchowski akcent na tym polu odnotowujemy. W składzie Komisji Sędziowskiej powołanej na te zawody znalazł się druh Łukasz Giemza. Komisja składa się z funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP CTIF (formuła jednodniowa)

W zawodach udział biorą najlepsze Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – drużyny dziewcząt i chłopców w wieku 10-16 lat z poszczególnych województw oraz zwycięzcy poprzednich zawodów szczebla krajowego – trzy pierwsze miejsca.

Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP i PSP (formuła jednodniowa).
W zawodach udział biorą kobiece i męskie drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z regulaminem Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych (oraz zwycięzcy poprzednich zawodów szczebla krajowego – trzy pierwsze miejsca).

Zawody przeprowadzane będą w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.
Comments are Closed