WSPANIAŁY PREZENT NA DZIEŃ STRAŻAKA

Wspaniały prezent otrzymaliśmy tuż przed naszym strażackim świętem, dzięki czemu kwiecień zakończyliśmy w świetnych nastrojach. W czwartkowe (30.04) popołudnie na naszą oficjalną skrzynkę mailową otrzymaliśmy wiadomość o następującej treści: „Szanowni Państwo, mamy wielką przyjemność poinformować Państwa, że Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie otrzymuje grant …” Wiadomość o podobnej treści otrzymali także druhowie z OSP w Mesznej Opackiej.

Jak możemy przeczytać w regulaminie: „Organizatorem programu grantowego „ORLEN dla Strażaków” jest Fundacja ORLEN z siedzibą w Płocku a granty są przyznawane wybranym Wnioskodawcom na Projekty, które:
a) odpowiadają potrzebom określonych jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej;
b) odpowiadają potrzebom określonych społeczności lokalnych na terenie działania Wnioskodawców;
c) mają sprecyzowany i konkretny cel, rzeczowe oraz spójne uzasadnienie, a także realne koszty realizacji;
d) realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.”

Już wkrótce podpiszemy umowę na realizację zaplanowanego zadania a otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu wspierającego naszą działalność ratowniczą.

Otrzymanie grantu Fundacji Orlen, to niejako forma docenienia naszej działalności i zaangażowania wielu osób. Z tego miejsca, w sposób szczególny, słowa podziękowania kierujemy do Pana Mateusza Janiczka – radnego Rady Miejskiej w Tuchowie, który wsparł nasze starania oraz osobiście zaangażował się w końcowy sukces, jakim niewątpliwie jest otrzymanie grantu. 
Comments are Closed