FUNDACJA ORLEN KOLEJNY RAZ WSPARŁA STRAŻAKÓW Z GMINY TUCHÓW

Na początku maja, o czym można było przeczytać na stronie internetowej i profilu FB Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie, dotarła do tuchowskich strażaków informacja o przyznaniu przez Fundację ORLEN grantu w kwocie 14 000,00 złotych.

Od wielu już lat Fundacja ORLEN wspiera strażaków ochotników a beneficjentami programu grantowego w poprzednich latach byli m.in. druhowie z Dąbrówki Tuchowskiej. Jak możemy przeczytać w regulaminie: „Organizatorem programu grantowego „ORLEN dla Strażaków” jest Fundacja ORLEN z siedzibą w Płocku a granty są przyznawane wybranym Wnioskodawcom na Projekty, które:

  1. a) odpowiadają potrzebom określonych jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej;
    b) odpowiadają potrzebom określonych społeczności lokalnych na terenie działania Wnioskodawców;
    c) mają sprecyzowany i konkretny cel, rzeczowe oraz spójne uzasadnienie, a także realne koszty realizacji;
    d) realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.”

W ramach realizacji zadania zakupione zostały 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych oraz  agregat prądotwórczy.

Aparaty uzupełniły braki tego typu sprzętu na samochodzie GBARt MAN, natomiast agregat, poza możliwością użycia w czasie działań ratowniczych, stanowił będzie awaryjne zabezpieczenie budynku remizy Ochotniczej Straży  Pożarnej w Tuchowie w przypadku braku zasilania w energię elektryczną, co w ubiegłych latach zdarzało się kilkukrotnie. Dzięki parametrom urządzenia remiza tuchowskich strażaków, która podczas kilkugodzinnych akcji związanych z powodziami lub wichurami stanowiła w poprzednich latach bardzo ważne zaplecze logistyczne oraz punkt odpoczynku ratowników, regeneracji i naprawy sprzętu a także przygotowywania i spożywania posiłków dla uczestniczących w działaniach strażaków PSP i OSP, będzie miała zapewnioną ciągłość zasilania w energię elektryczną. Dodatkowo urządzenie to umożliwia zasilenie syren alarmowych oraz bram garażowych w energię elektryczną co pozwoli na szybsze ich uruchamianie i wyjeżdżanie do zdarzeń w przypadku awarii energetycznych powodujących przerwy w dostawie prądu do remizy. Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł: 14 034,08 złotych.

Dofinansowano ze środków Fundacji ORLEN.
Comments are Closed